Infällda LED armaturer

Infällda armaturer

Våra dimbara infällda LED armaturer har en egen transformator. Denna transformatorn är dimbar och kopplas direkt till 220VAC (växelström).  

Vilken dimmer ska jag använda?

Våra LED lampor fungerar att dimma med de flesta vanliga elektroniska dimmers. Ska man använda en dimmer som egentligen är avsedd för halogen ska man se till att denna har en justerskruv för att få bästa effekt. Med elektroniska dimmers som är avsedda för halogen krävs att man kommer upp i ca 15W för att det skall fungera. Ska man endast ha en lampa kopplad till en dimmer rekommenderar vi att använda en sk. LED dimmer som går från 0W.