Därför är ett samboavtal betydelsefullt att skriva

När en separation är ett faktum ska allt gemensamt bohag och bostad delas lika enligt sambolagen. Det går dock att avtala bort sambolagen genom att skriva ett samboavtal. Det bästa är att skriva detta direkt ni blir sambor.

Det är ett stort steg i livet att bli sambo med en käresta. Men det är inte bara stort utifrån ett känslomässigt perspektiv utan även rent juridiskt sett. Det är många som har tron om att sambor har samma rättsliga skydd som äkta makar har men det stämmer inte. För att sambor ska ha ett bra skydd ur ett juridiskt perspektiv är det en bra idé att skriva ett samboavtal. Om du bor i Västerås kan du med fördel anlita en jurist eller advokat, kolla här Advokat Västerås om du är intresserad. Det är en advokatbyrå som är belägen mitt i stan och kontoret är bemannat alla vardagar.

Bohag och bostad delas lika utan samboavtal

Att vara sambo är som att leva ihop under äktenskapliga förhållanden med den stora skillnaden att faktiskt inte vara gift. Det två största skillnaderna för äkta makar och sambor är om den ena parten skulle gå bort eller om förhållandet tar slut och det blir ett uppbrott. Som sambo har du ingen arvsrätt per automatik utan detta behöver regleras genom ett testamente. I ett samboförhållande som upphör har inte parterna rätt till hälften var som ett gift par har. När ett samboförhållande tar slut ska det gemensamma bohaget och bostaden delas lika om inget annat avtalats. Det är här samboavtalet kommer in.

Avtala bort sambolagen

I ett samboavtal är det möjligt att avtala bort sambolagen alternativt reglera förhållandena som du och din partner önskar att saker och ting sak fördelas vid en eventuell separation. Det är möjligt att genom ett samboavtal fördela tillgångarna annorlunda än vad sambolagen säger. Ett samboavtal är bra att upprätta för olika saker. Exempelvis om ni köper en gemensam bostad och lägger in olika stora summor i den kan det vara bra att reglera detta. Om ni separerar ska bostaden delas lika oavsett vem som betalat vad om det inte finns ett samboavtal. Det kan vara förödande för den parten som har gått in med mer pengar. Ett samboavtal ska innefatta vad som ska hända med det gemensamma bohaget och bostaden som ni inte vill ska delas lika vid en eventuell separation.

Ta professionell hjälp

För att samboavtalet ska vara giltigt är det en bra idé att anlita en advokat. Med professionell hjälp kan du och din partner undvika risker för diverse felaktigheter och tolkningsutrymme i samboavtalet. Ni får helt enkelt ett kvalitetssäkrat samboavtal när en advokat upprättar det. Ett samboavtal behöver skrivas under av båda partnerna för att det ska vara giltigt. Det kan vara bra att veta att ett samboavtal inte behöver registreras. Det är även betydelsefullt att medan ni är kära skriva samboavtal.

Bra tips kring samboavtal:

  • Anlita professionell hjälp.
  • Skriv samboavtal när ni fortfarande älskar varandra.
  • Kom överens om hur bodelningen ska gå till vid en eventuell separation.