Så river du väggar säkert och miljösmart

Om du ska göra en större renovering som innefattar rivning av innerväggar ska du alltid kontrollera väggen innan. En bärande vägg ska du absolut inte riva. Om det finns elinstallationer i väggen som du vill ta bort eller dra om ska du kontakta en elektriker.

Om det är dags för en större renovering hemma finns det några viktiga saker att tänka på. När du renoverar och river väggar kommer du att få mängder med byggskräp. Om du vill göra det enkelt för dig ska du hyra en container där du kan slänga allt byggskräp. Du kan enkelt hyra container här om du är intresserad. När du hyr en container slipper du arbetet med att sortera allt skräp och sedan åka iväg till återvinningen.

Kontrollera innerväggen innan du river den

När du ska börja riva innerväggar måste du vara försiktig och kontrollera väggen innan du börjar riva. Det är inte bara att ta fram en slägga och börja riva utan du måste kontrollera att den går att riva. Först ska du kolla att väggen inte är bärande. En bärande vägg ska du inte riva eftersom den ger stöd åt huset. Det är också viktigt att kolla om väggen innehåller några rör eller ledningar. Lokalisera rören och ledningarna innan du börjar riva för att inte skada dem. Om det finns ett uttag eller strömbrytare på den aktuella väggen finns det med största sannolikhet elledningar i väggen. Om du vill riva en vägg med elledningar ska du kontakta en elektriker som hjälper dig med det. Du ska inte hantera el själv. Det är faktiskt olagligt att installera och fixa med elledningar själv.

El ska hanteras av en behörig elektriker

Att dra el kan vara lockande men genom att låta en elektriker göra det minskar du risken för olyckor avsevärt. Om något fel händer med elen i ditt hem måste du kunna stärka att elen är installerad av en elektriker. Olyckor som orsakas av otillräckliga elinstallationer täcks inte av försäkringar. Det du får göra när det kommer till el är att byta strömbrytare och väggkontakter. Du får också montera skarvsladdar och apparatsladdar.